Rychlý a bezpečný transport zboží a osob je jeden ze základních předpokladů fungování dnešní globalizované společnosti. Znalost dopravní sítě, monitoring aktuální situace a lokalizace nehod jsou informace, bez kterých bychom se jen těžko obešli. Pomáhají nám při efektivnějším řízení provozu, informování veřejnosti a při optimalizaci nákladů dopravců.

GIS umožňuje jak správu a modelování dopravní infrastruktury, tak například monitoring dopravních nehod, uzavírek či sjízdnosti vozovek. Pomáhá také při analýzách dopravní obslužnosti v jednotlivých krajích a vhodný je i pro leteckou (letové mapy, sledování letadel, …) a lodní dopravu (tvorba lodních map a staničení).

ArcGIS představuje ideální platformu pro podporu rozhodování, která pomáhá na všech úrovních rozhodovacího procesu, umožňuje optimalizaci pracovních postupů a plánování investic, uzavírek a oprav.

Dopravní specialisté jej proto využívají pro efektivní plánování, monitoring a správu investic při budování infrastruktury, ale i při řadě analytických úloh a při práci s živými daty v terénu i v kanceláři. Ať už se jedná o síťové analýzy, výpočet zátěže životního prostředí, vizualizaci krizových situací nebo plánování uzavírek, GIS vždy pomáhá nalézt nejvhodnější řešení dané situace.

Reference a případové studie

Technologie ArcGIS byla využita pro vytvoření aplikace, která zveřejňuje aktuální dopravní informace poskytované Národním dopravním informačním centrem. Aplikaci si můžete prohlédnout na stránkách www.dopravniinfo.cz.

ArcGIS používá pro správu svých prostorových dat také Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Inspirace a ukázky

Inspirujte se tím, jak GIS používají vaši kolegové v zahraničí, zkuste si práci s ArcGIS na některé z ukázek nebo si prohlédněte zajímavá videa.

 


Platforma ArcGIS umožňuje reagovat i na aktuální potřeby v logistice. Díky nástrojům pro sledování živých dat a aplikacím do kanceláře i terénu lze řešit nenadálé situace, zohledňovat různé parametry vozidel, plánovat trasy či úkoly a sledovat jejich plnění. Stejně tak je možné vést evidenci vozidel a majetku a vizualizovat nebo analyzovat efektivitu jejich využití. Vizualizace zásobovacího řetězce včetně všech probíhajících procesů umožní lépe pochopit vztahy a souvislosti mezi jeho jednotlivými součástmi a v neposlední řadě nástroje ArcGIS dokážou predikovat dopady plánovaných změn a vyhodnocovat následky modelových situací.

Inspirace a videoukázky

Mezi českýmu uživateli naleznete napříkad společnost Česká distribuční a.s.

Inspirujte se také, jak GIS používají vaši kolegové v zahraničí, zkuste si práci s ArcGIS na některé z ukázek nebo si prohlédněte zajímavá videa.

 


Inteligentní nástroje pro řízení železničního provozu vyžadují zejména přesné informace o poloze jednotlivých vlaků. Platforma ArcGIS umožňuje pracovat v reálném čase s velkými objemy dat, díky čemuž je možné kontrolovat a řídit bezpečný provoz všech vlakových souprav na trati. Informace o poloze vlaků je navíc možné sdílet on-line, což je důležité nejen pro vlastní řízení, ale i pro lepší informovanost cestujících.

Pasportizace jednotlivých síťových prvků, přejezdů a signálního značení včetně kontrol jejich technického stavu a hlášení poruch vyžaduje co nerychlejší přenos dat z terénu do centrální databáze a rychlé sdílení jednotlivých výsledků. ArcGIS proto nabízí kombinaci desktopových a webových aplikací využitelných on-line a off-line.

Inspirace a videoukázky

Inspirujte se tím, jak GIS používají vaši kolegové v zahraničí, nebo se podívejte na zajímavá videa.


V současnosti se zvyšují i požadavky na dopravní obslužnost, spolu s tím ale roste tlak na přepravní společnosti nejen ze strany veřejnosti, ale i ze strany legislativy ohledně dodržování limitů s ohledem na životní prostředí. Důležitým pojmem je v tomto směru efektivita. Technologie ArcGIS, její analytické nástroje a pokročilé možnosti vizualizace vám proto pomohou shromáždit klíčové informace pro efektivní plánování, provoz a monitoring veřejné dopravy.

Webový GIS umožňuje poskytnout veřejnosti přístup k interaktivním mapám o aktuální dopravní situaci a k informacím o skutečných příjezdových a odjezdových časech.

Inspirace a ukázky

Inspirujte se tím, jak GIS používají vaši kolegové v zahraničí, zkuste práci s ArcGIS na některé z ukázek nebo si prohlédněte zajímavá videa.


Lodní doprava s sebou přináší řadu specifik, jako je například vliv stavu vodní hladiny. Splavnost jednotlivých úseků řek je s GIS možné analyzovat a vyhodnocovat v reálném čase a okamžitě tak reagovat na aktuální situaci. Stejně tak je možné provádět analýzy s daty získanými z měření a skenování dna, měření proudů, mapování mělčin, vyhodnocení změn po povodních apod. GIS umožňuje také spravovat informace o výšce mostů, šířce plavebních kanálů a zdymadel a díky platformě ArcGIS můžete s těmito daty pohodlně pracovat v terénu i v kanceláři. V neposlední řadě se nástroje ArcGIS využívají k vytváření lodních map a staničení.

Inspirace a ukázky

Inspirujte se tím, jak GIS používají vaši kolegové v zahraničí, zkuste práci s ArcGIS na některé z ukázek nebo si prohlédněte zajímavá videa.


V oblasti letecké dopravy se technologie GIS využívají jak při pasportizaci letišť, monitorování stavu letištních ploch a pohybu letadel, tak i při sledování aktuální povětrnostní situace. Technologie ArcGIS jsou využívány také jako součást bezpečnostních systémů, a to nejen díky snadnému a rychlému sdílení důležitých informací napříč organizací, ale i díky možnosti těsného propojení s krizovým plánováním a schopností analyzovat a zobrazovat živá data.

Inspirace a ukázky

Inspirujte se tím, jak GIS používají vaši kolegové v zahraničí, zkuste práci s ArcGIS na některé z ukázek nebo si prohlédněte zajímavá videa.

Kontaktujte nás

Náš tým je vám k dispozici na e-mailu obchod@arcdata.cz či telefonu 224 190 511. Rádi vám:

  • představíme možnosti řešení vašich potřeb pomocí GIS,
  • poradíme s otázkami využití prostorových dat a analýz,
  • navrhneme vhodnou architekturu GIS a způsob jeho integrace do vašich systémů.