Moderní lidská společnost každodenně produkuje obrovské množství dat. Nejedná se přitom pouze texty a tabulky, které tvoříme vědomě, ale i o data z dopravních senzorů, chytrých vodoměrů a elektroměrů či data o pohybu a životě obyvatel ve městě.

Téměř všechna data přitom mají i svoji geografickou složku a my věříme, že je s pomocí GIS dokážeme využít k lepšímu pochopení dějů ve společnosti. S tímto porozuměním pak budeme schopni snáze vytvářet a přijímat efektivnější a správnější rozhodnutí. Můžeme zlepšit dopravní obslužnost, zefektivnit využívání energií nebo vylepšit kvalitu a dostupnost služeb – zkrátka zasloužit se o to, aby naše města byla smart, chytrá. K budování chytré společnosti může GIS přispět například takto:  

Bezpečnost

Města mohou zvýšit bezpečnost svých obyvatel účelným využitím informací z mobilních telefonů, GPS přijímačů nebo prací s živými daty z nejrůznějších zdrojů. GIS plní svoji nezastupitelnou roli také při bezprostřední reakci na živelné katastrofy a jiná rizika, při tvorbě evakuačních plánů a různých simulací nebo při organizaci velkých kulturních a sportovních akcí. Do celkového pohledu na danou situaci totiž přináší prostorové souvislosti. 


Zdraví

S ArcGIS dokážete analyzovat data i vzhledem k demografickým údajům, a tak budete moci určit, kde je potřeba vybudovat nové zdravotní středisko, asistenční centrum pro seniory nebo osvětová centra pro mladistvé. Stejně tak můžete předpovídat a monitorovat vývoj chřipkové epidemie či sestavovat krizové plány s ohledem na kapacitu a dostupnost nemocničních zařízení.


Prostředí pro život

Zapojením obyvatel a využitím informací, které od nich získáte, můžete zlepšit občanskou vybavenost a vybudovat infrastrukturu na místech, kde je to doopravdy potřeba. Správně umístěná lavička a odpadkový koš jsou totiž stejně důležité, jako fungující systém parkování v centru města. Díky platformě ArcGIS navíc získáte celou řadu nástrojů, které vám usnadní komunikaci a sdílení informací se širokou veřejností.


Udržitelnost

Se sdílením dat a s komunikací s obyvateli je úzce spjato i plánování a realizace trvale udržitelného rozvoje města. Kombinací všech dostupných zdrojů dat získáte kompletní podklady pro vytvoření plánu udržitelnosti území. S využitím pokročilých analytických nástrojů dokážete modelovat dopady uvažovaných změn v infrastruktuře. Sdílením dat s komunitou a s neziskovým sektorem navíc získáte důležitou zpětnou vazbu a podpoříte aktivity zaměřené na šetrné zacházení se zdroji.


Prosperita

Poutavými webovými mapami a aplikacemi zviditelníte své město nejen pro turisty, ale můžete se zaměřit také na jeho obchodní potenciál. Analýzou dat vyhodnotíte možnosti jednotlivých oblastí a vaše pobídky investorům tak budou vždy oboustranně výhodné. K dispozici máte rovněž nástroje pro vyhodnocení realizovaných investic i ke zjištění oblastí, kde budou investice nejvíce potřeba.

Začněte budovat své „chytré“ město.