Nad rámec standardní technické podpory nabízíme našim klientům také služby aplikační podpory provozu. Cílem této služby je například průběžné sledování aplikačního a geodatabázového serveru za účelem eliminace potenciálních problémových stavů.

Služba aplikační podpory provozu zahrnuje například:

  • audit konfigurace a kapacitní zátěže serverů,
  • kontrolu nastavení a správu celopodnikové geodatabáze,
  • kontrolu nastavení a správu aplikačního ArcGIS serveru,
  • sledování využití jednotlivých služeb,
  • průběžný monitoring různých parametrů serverů,
  • identifikaci potenciálně slabých míst s dopadem na výkonnost systému,
  • navržení optimálního způsobu řešení, eliminujícího případné provozní problémy
  • přednostní technickou podporu,
  • pravidelnou měsíční zprávu o stavu serverů.
Zaujala Vás nabídka aplikační podpory provozu?