Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., má jako výhradní distributor GIS Esri množství referencí ve veřejné správě (ministerstva, kraje, města, obce) a celé řadě dalších soukromých i státních organizací.

Veřejná správa

Ministerstva

Krajské úřady ČR

Magistráty měst, městské a obecní úřady

Další centrální instituce
Zdravotnictví