Jak je důležité vědět „kde“

Schopnost rychle reagovat na aktuální situaci na trhu, umění spolehlivě předpovídat jeho další vývoj a maximální efektivita využívání všech dostupných zdrojů – díky geografickým informačním systémům (GIS) získáte tyto důležité konkurenční výhody i vy.

V integraci a využití systémů GIS máme mnohaleté zkušenosti a dokážeme tak pro vás navrhnout nejlepší řešení. Kontaktujte nás a my vám ukážeme, kde všude může GIS při vaší práci pomoci.

Obchod a marketing

 • ArcGIS vám umožní sledovat vztahy mezi nabídkou a poptávkou a v těchto vztazích nalézat zákonitosti nejen v závislosti na poloze, ale také s ohledem na demografickou situaci a konkurenční podniky v okolí.
 • Po analýze nových obchodních příležitostí dokážete své investice vyslat správným směrem.
 • Díky analýze v ArcGIS budete moci efektivněji řídit dodavatelské procesy.
 • Kvalitní služby jsou klíčem k získání spokojených zákazníků, a proto nástroje platformy ArcGIS umožňují sběr zpětné vazby od zákazníků a její srozumitelné vyhodnocení.
 • S využitím demografických dat a údajů o vašich zákaznících můžete své marketingové kampaně zaměřit na jejich konkrétní potřeby.

Reference

Své marketingové či obchodní aktivity pomocí ArcGIS řídí společnosti, jako jsou Starbucks, Carrefour nebo COOP.


Obchod s realitami

 • Analýzou svých stávajících dat získáte cenné informace pro podporu operativního rozhodování a strategického plánování.
 • S platformou ArcGIS udržíte svoji databázi nemovitostí neustále aktuální. Data do ní dokonce můžete přidávat a upravovat přímo v terénu. Vaše data jsou zabezpečená a formu jejich sdílení můžete upravit podle svých požadavků.
 • Veškerá data můžete snadno analyzovat, sledovat vývoj cen a predikovat vývoj trhu s ohledem na aktuální ekonomické podmínky a ukazatele.
 • K datům o jednotlivých nemovitostech lze přidat i fotografie a vytvořit tak přehledný a aktuální katalog pro sebe, své kolegy nebo i zákazníky. ArcGIS nabízí celou řadu interaktivních vizualizačních nástrojů, které můžete využít při svých obchodních jednáních nebo při prezentaci firmy.
 • ArcGIS můžete využít také pro správu ­informací o vlastních nemovitostí, které pronajímáte. Díky tomu máte k dispozici vždy aktuální přehled o obsazenosti nebo o nákladech na správu jednotlivých nemovitostí.

Reference

ArcGIS využívají například realitní kanceláře Re/MAX, JLL, Cushman & Wakefield a CBRE.


Bankovnictví

 • S GIS dokážete lépe analyzovat potřeby svých klientů i s výhledem do budoucnosti, a tak jim můžete nabídnout služby přesně dle jejich aktuálních i budoucích možností.
 • Analýzou lokálních tržních, demografických a socioekonomických faktorů naleznete místa pro nové obchodní příležitosti.
 • V interaktivní mapě můžete sledovat produktivitu jednotlivých poboček a analýzou struktury poskytovaných služeb v závislosti na místních podmínkách zvýšit efektivitu v jednotlivých oblastech a regionech.
 • Optimalizací tras vozidel v závislosti na dopravní situaci nebo na specifických potřebách společnosti snížíte náklady spojené se služebními cestami.

Reference

ArcGIS používají například Bank of America, Sberbank, JPMorgan, Wescom Credit UnionSNL Financial.


Pojišťovnictví

 • S nástroji ArcGIS shromáždíte komplexní informace o lokalitě pojistníka (přírodní podmínky, sociodemografická data, nehodovost, historii pojistných událostí v daném místě, …), díky čemuž navrhnete optimální podmínky pojistné smlouvy.
 • Včasným varováním klientů minimalizujete škody v případě výjimečných událostí.
 • Pomocí mobilních aplikací můžete snadno monitorovat rozsah škodních událostí přímo v terénu.
 • Analýzou vlastních dat v kombinaci s lokálními demografickými charakteristikami připravíte cílené marketingové kampaně.
 • S ohledem na kvantifikaci předpokládaných rizik udržíte nabídku poskytovaných služeb stále aktuální.
 • Budete mít pod kontrolou nejen produktivitu pojistných kanceláří, ale i jednotlivých obchodních zástupců.

Reference

ArcGIS používají například pojišťovny Aviva, Guy Carpenter, American Modern Insurance GroupBMS.

V České republice pak mezi uživateli naleznete společnosti Aon Benfield Praha a.s.ČSOB Pojišťovna, a.s.

Zajímá vás, jak může GIS pomoci právě vám?