ArcGIS dokáže zpracovávat data z různých zdrojů, analyzovat a vyhodnocovat je v reálném čase, a přinášet tím nové a cenné informace. Ať už je výsledkem tištěný mapový podklad pro operaci v terénu nebo sjednocený operační obraz bojiště, systém ArcGIS nabízí všechny potřebné nástroje.

ArcGIS je komplexní propojený systém na principu servisně orientované architektury, který je možné využívat v off-line i on-line režimu. Samozřejmostí je přitom dodržení bezpečnostních standardů (CJIS, STIGs, FIPS 140-2) a zajištění dostupnosti dat podle různých úrovní operačního řízení.

COP, Common Operational Picture

Sjednocený operační obraz bojiště (COP) je jedním ze základních předpokladů pro úspěšné plánování a provedení vojenské operace. ArcGIS umožňuje pracovat se stovkami formátů dat a zpřístupňovat je nejen pro vizualizaci, ale také pro množství prostorových a statistických analýz. Formu a rozsah zpřístupněných dat je přitom možné řídit v přímé závislosti na postavení příjemce v operačním procesu.

Plánování a rozhodování

Správná rozhodnutí jsou velmi často závislá na rychlém a kvalitním zpracování velkého množství dat, a to včetně těch získávaných v reálném čase. Zobrazení dat, která jsou v daném okamžiku potřebná, je jednoduché, a navíc jsou ostatní zdroje stále dostupné a jejich data lze do obrazu bojiště kdykoliv přidat. Formu znázornění prvku je možné v průběhu operace dynamicky přizpůsobit v závislosti na změně jejich důležitosti.

Analýzy

Analytické modely systému ArcGIS lze na základě dostupných datových podkladů přizpůsobit pro potřeby akce. V rámci příprav vojenských operací je možné simulovat vizualizaci vegetačního pokryvu, určovat prostupnost terénu se započítáním vlivu aktuálního počasí, vypočítat dohlednost ze strážních stanovišť nebo analyzovat palebné možnosti nepřítele. Tyto analýzy mohou být navíc dostupné i vojákům v terénu prostřednictvím mobilních aplikací.

Vizualizace nejvyšší kvality

ArcGIS je pro kvalitu svých kartografických nástrojů používán nejen civilními mapovacími agenturami po celém světě (USGS, Ordnance Survey, swisstopo, Zeměměřický úřad), ale samozřejmě je standardem i ve vojenské kartografické tvorbě (geografická služba Armády ČR). Jeho automatické nástroje pro kartografické zpracování dat, mezi kterými nalezneme například pokročilou práci s popisky, inteligentní generalizaci nebo komplexní maskování, usnadňují tvorbu tematických a speciálních map. Umožňují také rychlou a spolehlivou distribuci informací operačním složkám armády.

Pro další informace kontaktujte naše specialisty