Pro specifické formy nasazení je platforma ArcGIS dostupná prostřednictvím zvláštních licencí. Pro velké organizace, ať se jedná o firmu nebo státní organizaci typu kraj či město, je výhodné mít k dispozici prakticky neomezené množství softwaru.

Díky těmto programům je možné distribuovat software na jednotlivá oddělení bez starosti o počet aktuálně využívaných licencí, sníží se administrativní náročnost správy licencí a je usnadněn budoucí rozvoj. 

EA – celopodniková licenční smlouva je vhodná pro velké organizace. Využívá ji například Skupina ČEZ, Pražská energetika, a.s., Česká geologická služba a Kraj Vysočina.

Multilicence SLG EA pro města je speciální formou EA určenou pro města do 75 000 obyvatel.