Kvalitní výkon veřejné správy se v moderní společnosti neobejde bez odpovídajícího informačního zabezpečení. Naprosto nepostradatelnou součástí denní praxe se zde proto staly i geografické informační systémy. Pomáhají lepší orientaci nad složitými prostorovými vztahy, zkvalitňují a zrychlují rozhodovací proces a usnadňují prezentaci směrem k veřejnosti.

Centrální orgány státní správy

Činnost státních orgánů a organizací se přímo dotýká i spravovaného území. Podrobná znalost území a jevů na něm probíhajících je tedy nezbytnou součástí informačního zabezpečení výkonu státní správy. Ať už se jedná o dopravu, zdravotnictví, zemědělství, životní prostředí, regionální rozvoj a územní plánování, či obranu a bezpečnost obyvatelstva, všude tam nalézá GIS své uplatnění.

Svou schopností kombinovat nejrůznější informace je GIS významnou součástí rozhodovacích procesů na všech úrovních veřejné správy. Projekty a myšlenky typu Digitální mapy veřejné správy či Open Data a společné využívání centrálně sdílených datových zdrojů předurčují GIS i do role důležitého integračního prvku napříč jednotlivými organizacemi a celými resorty.

 

Šablony a aplikace

Prohlédněte si již hotové šablony a aplikace, které pro vaše odvětví existují. Mohou vám pomoci při řešení nejběžnějších úloh a nabídnout nové nápady a inspiraci.

Reference a případové studie

Zajímá vás, jak se GIS Esri používá na Ministerstvu zdravotnictví nebo v České geologické službě? Prohlédněte si následující případové studie.

Úplnější přehled o našich zákaznících v oboru můžete rovněž získat v přehledu referencí.


Kraje

ArcGIS je využíván všemi krajskými úřady v České republice. Jedná se totiž o software s ideálními nástroji pro správu a publikaci dat větších územních celků. I proto se například podílel na realizaci nadpolovičního počtu projektů Digitální mapy veřejné správy.

Díky svým univerzálně použitelným nástrojům se ArcGIS využívá jak na odděleních geoinformatiky a územního plánování, tak i na odděleních životního prostředí, dopravy, krizového řízení, cestovního ruchu a mnoha dalších.

Předpokladem pro využití jeho bohaté funkcionality jsou samozřejmě i kvalitní data. Zde můžeme nabídnout denně aktualizovaná data RÚIAN či úplnou podporu práce s daty katastru. ArcGIS pracuje se všemi běžně používanými relačními databázemi, podporujeme moderní trendy v IT a držíme krok s vývojem ICT krajských úřadů. Podporou nepřeberného množství standardů pomáháme krajům lépe komunikovat s řešeními třetích stran, moderními a vizuálně atraktivními prezentačními nástroji zase při komunikací s veřejností.

 

Reference a případové studie

Zajímá vás, jak GIS Esri používají krajské úřady? Prohlédněte si následující případové studie a články:

Dále vám doporučujeme navštívit mapové portály Jihočeského kraje nebo Plzeňského kraje.

Úplnější přehled o našich zákaznících v oboru můžete rovněž získat v přehledu referencí.

Šablony a aplikace

Prohlédněte si již hotové šablony a aplikace, které pro vaše odvětví existují. Mohou vám pomoci při řešení nejběžnějších úloh a nabídnout nové nápady a inspiraci.


Statutární města a obce s rozšířenou působností

Správa, prostorová analýza či publikace prostorových dat? ArcGIS je komplexní nástroj, který vám umožní pracovat s daty jednotně od jejich vzniku až po výslednou publikaci. Díky napojení na katastr nemovitostí a možnosti zpracovávat denní aktualizace RÚIAN má městský úřad k dispozici neustále aktuální data, a to včetně možnosti jejich prohledávání. ArcGIS je rovněž nejčastěji využívaným softwarem na tvorbu ÚAP. Díky podpoře všech důležitých standardů je totiž komunikace s pořizovateli dat ÚAP i vašim krajským úřadem opravdu jednoduchá. Pomocí uživatelsky přívětivých webových či mobilních aplikací budete pasporty vést jednoduše a centrálně. Velikou výhodou je rovněž možnost tvorby vlastních webových aplikací a interaktivních on-line prezentací bez nutnosti programování.

Šablony a aplikace

Prohlédněte si již hotové šablony a aplikace, které pro vaše odvětví existují. Mohou vám pomoci při řešení nejběžnějších úloh a nabídnout nové nápady a inspiraci.

Reference a případové studie

Zajímá vás, jak se pomocí platformy ArcGIS Esri řeší pasporty nebo jak se zlepšuje spolupráce mezi městskými odbory? Prohlédněte si následující případové studie.

Dále vám doporučujeme navštívit pasport komunikací města Dobříš, zajímavou mapovou aplikaci Dvě Prahy nebo vizualizaci důsledků leteckého bombardování Brna na konci druhé světové války.

Úplnější přehled o našich zákaznících v oboru můžete rovněž získat v přehledu referencí.


Kontaktujte nás

Náš tým je vám k dispozici na e-mailu obchod@arcdata.cz či telefonu 224 190 511. Rádi vám:

  • představíme možnosti řešení vašich potřeb pomocí GIS,
  • poradíme s otázkami využití prostorových dat a analýz,
  • navrhneme vhodnou architekturu GIS a způsob jeho integrace do vašich systémů.