Platební a stornovací podmínky

Cena

Cena školení zahrnuje vyškolení, školicí materiály, náklady spojené s provozem výpočetní techniky a audiovizuální techniky, občerstvení (kávu, čaj) během školení a ostatní výdaje spojené s organizací školení.

Do ceny nejsou zahrnuty náklady na dopravu, ubytování a stravování. K ceně kurzu se připočítává 21 % DPH.

V případě konání u zákazníka je cena sjednávána individuálně a zahrnuje pevnou denní taxu, cenu za školicí materiály pro jednotlivé účastníky a cestovní náklady školitele.

Slevy

Pro zástupce organizací, které jsou součástí programu Esri Partner Network, platí 20% sleva na každý kurz. Pro účastníky ze škol, univerzit, muzeí, knihoven, neziskových organizací a pro uživatelé předplatného Academic Departmental Agreement (ADL) a Research Institute Agreement (RIA) platí 50% sleva na každý kurz. Pro více zájemců ze stejné organizace lze dohodnout množstevní slevu a rovněž mohou být vyhlašovány slevy při naplňování mimořádně vyhlášených kurzů. Jednotlivé slevy nelze sčítat.

Platební podmínky

Po splnění podmínky pro konání kurzu (přihlášení alespoň minimálního počtu účastníků) je zasláno potvrzení o konání kurzu a další organizační podrobnosti. Spolu s tím je vystaven i daňový doklad pro úhradu kurzovného, který má splatnost 14 dní.

V případě, že po rozeslání tohoto potvrzení bude kurz z provozních nebo organizačních důvodů zrušen a nebude dohodnut náhradní termín v roce původně předpokládaného konání kurzu, bude vystaven dobropis a zaplacená částka bude vrácena.

Stornovací podmínky

Potvrzená přihláška je závazná, při odhlášení účastníka jsou účtovány následující stornovací poplatky:

  • v případě odhlášení dříve než dva kalendářní týdny před započetím školení se neúčtují žádné stornovací poplatky,
  • v případě odhlášení v průběhu dvou týdnů před započetím školení činí stornovací poplatek 60 % ceny,
  • v případě odhlášení v průběhu 24 hodin před zahájením školení nebo v případě neúčasti bez odhlášení se zaplacená částka nevrací.

Technické potíže s připojením do online schůzky na straně klienta nejsou důvodem k bezplatnému stornu školení. V případě účasti náhradníka se stornovací poplatky neúčtují.