ArcGIS nabízí celou řadu nástrojů, s jejichž pomocí dokážete vyřešit nejrůznější výzkumné otázky. Jeho prostřednictvím lze také poskytovat informace vašim klientům, návštěvníkům knihoven, muzejí či informačních center.

Věda a výzkum

GIS je ideálním nástrojem pro modelování reálného světa, pro klasifikaci a sledování jevů, ale i pro predikci změn v čase. Na univerzitních pracovištích a ve výzkumných ústavech se tedy logicky uplatňuje v mnoha oborech. Najdeme jej mimo jiné v archeologii, demografii, etnografii, geologii, hydrologii, hydrometeorologii, politologii, sociologii i jinde.

Knihovny, muzea a informační centra

S pomocí geografického informačního systému se vytvářejí interaktivní mapy expozic, které návštěvníkům umožní snazší orientaci v budově muzea. Další možností je vytvářet virtuální prohlídky, prezentovat exponáty ve vztahu k jejich geografickému výskytu a nebo doplnit téma expozice o další souvislosti.

Dobře se uplatní také ve městě, kde informační centrum poskytuje kiosek s mapou obsahující informace o jednotlivých památkách, obchodech, lékařských zařízeních apod. Tyto a další služby nejčastěji zajišťují krajské a městské úřady, turistická centra nebo Národní památkový ústav.

 


Kde již ArcGIS využívají


Kontaktujte nás

Náš tým je vám k dispozici na e-mailu obchod@arcdata.cz či na telefonu 224 190 511. Rádi vám:

  • představíme možnosti řešení vašich potřeb pomocí GIS,

  • poradíme s otázkami využití prostorových dat a analýz,

  • navrhneme vhodnou architekturu GIS a způsob jeho integrace do vašich systémů.