Naši zákazníci

Vždy se snažíme zachovávat principy, na kterých byla firma ARCDATA PRAHA založena a od svého vzniku budována. Nejdůležitější je pro nás dlouhodobý vztah se zákazníkem a jeho dobrý pocit z dodaného softwaru či odvedené práce.

Dokladem toho, že se nám tuto naši snahu daří naplňovat, je již několik stovek spokojených klientů, mezi něž se řadí například i takové organizace jako: Skupina ČEZ, VEOLIA VODA ČR, Pražská energetika, Pražská plynárenská, Lovochemie, Ministerstva obrany, práce sociálních věcí, vnitra, životního prostředízdravotnictví, Krajské úřady všech krajů, desítky statutárních měst a více než sto obcí s rozšířenou působností, Zeměměřický úřad, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní zdravotní ústav, Armáda ČRrůzné úrovně soustavy IZS (Hasičské záchranné sbory, Zdravotnické záchranné sboryPolicie ČR), Správy Národních parkůCHKO, neziskové organizace a desítky vzdělávacíchvýzkumných institucí.

Úplnější přehled o našich klientech můžete získat na samostatné stránce referencí.


Případové studie

Zajímá vás, jak se GIS Esri používá ve Skupině ČEZ, na Magistrátu v Opavě, na Plzeňském kraji nebo na Ministerstvu zdravotnictví ČR? Prohlédněte případové studie jeho nasazení u našich klientů. Z těchto ukázek úspěšného využití GIS si můžete vytvořit lepší představu o možnostech geografických informačních systémů a případně i získat inspiraci pro další práci.

Hlavní oblasti využití

Kompletní portfolio služeb v oblasti geografických informačních systémů nabízíme svým zákazníkům již více než dvacet let. Za tuto dobu nalezly geografické informační systémy Esri své uplatnění téměř ve všech oborech lidské činnosti. K nejvýznamnějším z nich patří např. veřejná správa, management životního prostředí, obrana a ochrana obyvatel či správa inženýrských sítí.

Více informací o možnostech využití GIS ve vašem oboru naleznete na stránkách oborových řešení.