Ukážeme Vám, jak GIS pomáhá

Objevte, co vše se skrývá ve vašich datech. Pomůžeme vám je zobrazit v mapě, a vy tak naleznete souvislosti, které vám usnadní práci, odpoví na vaše otázky, a dokonce umožní i předvídat, co se může stát.


GIS je vaše konkurenční výhoda

Díky GIS lépe pochopíte situaci na trhu. Poznáte, co, proč, kdy a kde vaši zákazníci kupují, dokážete předpovídat budoucí vývoj, zlepšíte využívání vlastních zdrojů a naplánujete další růst. I proto GIS do svých činností zapojila celá řada společností z komerčního sektoru.

Podívejte se, jak GIS využívá obchodní řetězec Walgreens a jak funguje spojení GIS a kávy u společnosti Nespresso.


Lepší města, lepší místo pro život

Lidé neustále vytvářejí obrovské množství dat. Patří mezi ně informace z dopravních senzorů, chytrých vodoměrů a elektroměrů či data o pohybu a životě obyvatel ve městě. GIS pomáhá tato data utřídit a pochopit, a díky tomu můžeme utvářet lepší prostředí pro život.

Podívejte se, jak s takovými daty pracuje Statutární město Brno, které je analyticky používá pro rozvoj města či pro informovanost občanů. Opava je ukázkou města, které GIS adoptovalo do svého každodenního chodu, a v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy je GIS jedním z hlavních nástrojů, které co nejvýstižněji popisují složitý organismus prostředí velkoměsta.


Chytrá infrastruktura

Technologie GIS jsou jedním z páteřních systémů správců inženýrských sítí. Nástroje, které umožňují sledovat situaci v reálném čase, jsou pro energetické a vodohospodářské společnosti klíčové. Díky nim mají o své infrastruktuře neustále dokonalý přehled. Dokážou například okamžitě reagovat na havárie – ihned vidí, která oblast je zasažena, a k místu tak mohou vyslat nejbližší pracovníky. GIS také slouží k evidenci a správě majetku, kde vedle silných databázových nástrojů dokáže k datům poskytnout i neocenitelný prostorový kontext.

V ČR využívá GIS společnosti Esri i Skupina ČEZ a další čeští výrobci a distributoři elektřiny či plynárenské společnosti jako Pražská Plynárenská a.s. Správu majetku zajišťuje GIS například v Lovochemii, a.s.


Chraňme svět kolem nás

Analytické možnosti GIS pomáhají nacházet souvislosti mezi jednotlivými jevy, abychom lépe pochopili svět, ve kterém žijeme. GIS hraje zásadní roli v mnoha environmentálních oblastech, jako je ochrana ekologicky cenných území, udržitelný urbanismus, pozemkové úpravy nebo návrhy rekultivačních opatření. Významnou roli zastává například i v meteorologii a klimatologii.

Podívejte se, jak GIS využívá Agentura ochrany přírody a krajiny, kolik informací pomocí GIS publikuje Česká geologická služba nebo si prohlédněte interaktivní mapy na stránce I v Česku se mění klima, kterou vytvořili odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.Podívejte se dál

Pojišťovny, logistika a maloobchod, složky IZS či správci inženýrských sítí – to je jen několik z mnoha desítek oborů, ve kterých se GIS využívá.

Najděte ten svůj na oborových stránkách.

Systém ArcGIS

Systém ArcGIS je nejkomplexnější řešení GIS na světě, které zajistí všechny kroky od sběru dat přes jejich analýzu až po vizualizaci a sdílení výsledků.

Zjistěte, co vše s ArcGIS dokážete.

Pojďte si vyzkoušet

Pokud si věci rádi zkoušíte v praxi, můžete si stáhnout zkušební verzi základních aplikací ArcGIS a ponořit se s nimi do světa prostorové analýzy naplno.

Získat zkušební verzi ArcGIS.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám a my se co nejdřív ozveme.