ArcGIS Online: základní pracovní postupy (online školení)

ArcGIS Online je prostředí, které poskytuje vše potřebné pro práci s webovým GIS. V tomto kurzu se seznámíte s webovými mapami, aplikacemi a dalším obsahem, který může být dostupný prostřednictvím stránky organizace ArcGIS Online. Naučíte se objevovat, používat, vytvářet a sdílet obsah, který obohatí vaše úlohy a projekty o geografický kontext. Znalosti získané v tomto kurzu můžete využít i při práci s portály ArcGIS Enterprise.

Kurz je určen pro

Všechny zájemce, kteří se chtějí seznámit se základy webového GIS – ArcGIS Online.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět:

 • vyhledávat požadovaný obsah na stránce organizace ArcGIS Online
 • vytvářet a nastavovat webové mapy a aplikace
 • využívat webové mapy v aplikaci Microsoft Excel
 • sdílet mapy a další obsah prostřednictvím stránky organizace ArcGIS Online.

Software použitý pro výuku kurzu

Pro výuku kurzu bude používán tento software:

 • ArcGIS Online
 • Microsoft Excel

 

Poznámka: kurz probíhá online formou a účastnící budou pracovat na svých počítačích. Pro úspěšné provedení praktického cvičení lekce věnující se práci s webovými mapami v prostředí Microsoft Excel je třeba, aby účastníci kurzu měli na svých počítačích nainstalován software Microsoft Excel. Vlastní licence pro používání ArcGIS Online není zapotřebí – přístupové údaje budou účastníkům kurzu zapůjčeny. 

Probíraná látka

 • Celková charakteristika ArcGIS Online: místo ArcGIS online v platformě ArcGIS, struktura organizace ArcGIS Online
 • Typy obsahu na ArcGIS Online: mapy, data, služby, aplikace, správa úložného prostoru
 • Práce s webovými mapami: zdroje pro mapové vrstvy, vytváření a úpravy map
 • Prezentace informací prostřednictvím webových aplikací: typy webových aplikací a jejich výhody, vytváření webových aplikací
 • Sdílení prostřednictvím ArcGIS for Excel: vytváření webových map v aplikaci Microsoft Excel
 • Přístup členů k organizaci ArcGIS Online: typy uživatelů, jejich role a oprávnění

Předpokládané vstupní znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu nejsou potřeba žádné předchozí znalosti ani zkušenosti s GIS ani se systémem ArcGIS.