Migrace z ArcMap do ArcGIS Pro

V tomto dvoudenním kurzu se seznámíte se s ArcGIS Pro, moderní aplikací ArcGIS Desktop, která vám zpříjemní práci s GIS. S rychlejšími nástroji a integrovaným 2D a 3D zobrazením vám ArcGIS Pro zefektivní zpracování GIS projektů. Tento kurz připraví zkušené uživatele aplikace ArcMap na produktivní práci v aplikaci ArcGIS Pro. Seznámíte se s terminologií a pojmy ArcGIS Pro a naučíte se efektivně provádět různé úlohy při tvorbě map, editaci dat, analýze a sdílení obsahu GIS.

Kurz je určen pro

zkušené uživatele aplikace ArcMap.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět:

 • vytvářet projekty ArcGIS Pro, importovat do nich mapové dokumenty a 3D scény,
 • pracovat se symbolikou vrstev,
 • vytvářet a modifikovat mapové kompozice (výkresy),
 • importovat geoprocessingové modely a odhalovat a řešit možné problémy při importu,
 • sdílet obsah GIS prostřednictvím ArcGIS Online nebo vlastního ArcGIS portálu.

Software použitý pro výuku kurzu

Pro výuku kurzu bude používán software ArcGIS Pro v licenci Advanced.

Probíraná látka

 • základní seznámení: uživatelské rozhraní ArcGIS Pro, charakteristika ArcGIS Pro a jeho úloha v platformě ArcGIS, porovnání aplikací ArcMap a ArcGIS Pro
 • projekt ArcGIS Pro: struktura a porovnání s mapovým dokumentem aplikace ArcMap, vytváření projektů, šablony projektů
 • publikování a sdílení obsahu prostřednictvím ArcGIS Pro: balíčky vrstev, map a projektů, webové vrstvy a webové mapy
 • editace dat: prostředí pro editaci, odlišnosti od aplikace ArcMap, editace geometrické a atributové složky dat
 • vizualizace vektorových dat: vlastnosti zobrazení vrstev, práce se symbolikou, popisky
 • vektorové dlaždice: charakteristika a vytváření balíčku vektorových dlaždic
 • rastrová data: zobrazování rastrových vrstev, rastrové funkce
 • práce s 3D daty: globální a lokální 3D scény, zdroje výšek pro 3D scénu a pro vrstvy ve 3D scéně, možnosti zobrazování dat ve 3D
 • geoprocessing a analýza dat: prostředí pro geoprocessing v aplikaci ArcGIS Pro, provádění analýzy
 • mapové kompozice: vytváření mapových kompozic (výkresů) v ArcGIS Pro
 • přehled pracovních postupů: jak v ArcGIS Pro provádět základní úkony známé z aplikace ArcMap
 • důvody, proč začít používat aplikaci ArcGIS Pro.

Předpokládané vstupní znalosti:

Tento kurz předpokládá dobré znalosti aplikace ArcMap na úrovni kurzu ArcGIS 2: pracovní postupy.