Sběr dat a práce v terénu pomocí ArcGIS

V tomto kurzu se naučíte pracovat s platformou ArcGIS v terénu. Seznámíte se s dostupnými aplikacemi a doporučenými postupy pro použití terénních aplikací. V rámci kurzu bude mít každý posluchač možnost si aplikace vyzkoušet na svém vlastním mobilním zařízení s operačním systémem iOS nebo Android.

Kurz je určen pro

pokročilé uživatele GIS a manažery.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět/znát:

 • vytvořit webovou mapu určenou pro sběr dat a následnou práci v terénu,
 • efektivně řídit pracovníky v terénu a v reálném čase monitorovat jejich postup prací,
 • vytvořit a nastavit interaktivní formuláře,
 • nastavit šablonové aplikace pro instantní sběr dat,
 • vytvořit a nastavit přehledový dashboard pro zobrazení výsledků sběru dat v terénu.

Software použitý pro výuku kurzu

ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Field Maps, ArcGIS Dashboards, ArcGIS Workforce, ArcGIS Survey123, ArcGIS QuickCapture.

Probíraná látka

 • Seznámení s platformou ArcGIS: aplikace určené pro terénní pracovníky, zabezpečení služeb založené na identitě uživatele.
 • Příprava map a dat pro jejich využití v terénu: tvorba datových vrstev pro sběr veřejných požadavků, princip webové mapy a jejího použití.
 • ArcGIS Field Maps: nastavení smart forms pro sběr dat, editace webové mapy.
 • ArcGIS Workforce: základy práce s aplikací, přiřazení úkolů terénním pracovníkům, projekt Workforce, role dispečera, role terénního pracovníka.
 • ArcGIS Survey123: tvorba formulářového dotazníku pomocí webové konfigurace, princip použití.
 • ArcGIS QuickCapture: vytvoření a nastavení šablonového projektu pro rychlý sběr dat.
 • ArcGIS Dashboards: práce s aplikací, sledování výsledků práce terénních pracovníků.
   

Předpokládané vstupní znalosti:

Předpokládají se znalosti na úrovni kurzu ArcGIS Online nebo obdobné.

Jednotlivé zmíněné mobilní aplikace si mohou posluchači vyzkoušet pouze na svých vlastních mobilních zařízeních – aplikace si je vhodné instalovat v předstihu doporučeným způsobem dle použité platformy (Android, iOS).