Sdílení geografického obsahu prostřednictvím ArcGIS Enterprise

Sdílené webové mapy, aplikace a další GIS obsah jsou motorem webového portálu ArcGIS Enterprise. Tento kurz vás seznámí se základními principy a doporučeními, jak takový obsah vytvářet a jak jej jednoduše zpřístupnit koncovým uživatelům. V kurzu získáte potřebné informace pro efektivní sdílení různorodých zdrojů dat, se kterými je možné dále pracovat.

Kurz je určen pro

Uživatele ArcGIS Pro, kteří by rádi začali používat ArcGIS Enterprise, a pro administrátory systému ArcGIS, kteří se seznamují s možnostmi ArcGIS Enterprise, webových map a aplikací.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět/znát:

  • sdílet geografický obsah v rámci portálu ArcGIS Enterprise,
  • spravovat přístupy a oprávnění k jednotlivým publikovaným zdrojům,
  • navrhnout optimální strategii sdílení dat pro potřeby pracovních postupů organizace,
  • sdílet mapy, vrstvy prvků, vektorové dlaždicové vrstvy a ostatní obsah v rámci ArcGIS Enterprise,
  • optimalizovat mapy a vrstvy před jejich publikováním, aby byly služby rychlé a uživatelsky přívětivé.

Software použitý pro výuku kurzu

ArcGIS Pro a ArcGIS Enterprise

Probíraná látka

  • Seznámení s ArcGIS Enterprise, s principy položek, správy uživatelů a skupin,
  • sdílení obsahu pomocí ArcGIS Pro,
  • rozdíl mezi „user-managed“ a „ArcGIS-managed“ daty a práce s nimi,
  • optimalizace feature služeb a jejich použití.

Předpokládané vstupní znalosti:

Předpokládají se znalosti práce se systémem ArcGIS na úrovni kurzu ArcGIS Pro: základy a pracovní postupy nebo Migrace z ArcMap do ArcGIS Pro.