Správa geografických dat v ArcGIS

V tomto kurzu se seznámíte s koncepcí a základními pojmy geodatabáze. Naučíte se vytvářet geodatabáze, převádět do nich stávající data a editovat data v geodatabázi. Během praktických cvičení si vyzkoušíte vytvoření a nastavení vnitřních pravidel, které slouží pro kontrolu prostorových a atributových vztahů mezi prvky geodat a automaticky označí místa a záznamy, kde jsou zadaná pravidla porušena. Získáte přehled o jednotlivých typech geodatabáze a možnostech jejich nasazení od jednouživatelského prostředí až po celopodnikové využití.

Kurz je určen pro

správce GIS, analytiky, specialisty GIS, správce databází a další zkušené uživatele systému ArcGIS, kteří chtějí plně využívat možností datového modelu geodatabáze.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět/znát:

 • vlastnosti, možnosti a výhody geodatabáze,
 • vytvořit schéma datového modelu geodatabáze pro vhodné modelování reality a efektivní ukládání dat,
 • vytvářet a používat domény pro atributy, podtypy, třídy relací a topologii pro účely modelování reality a zajištění integrity dat během jejich editace,
 • vytvářet a pracovat s přílohami,
 • základní přehled o ukládání a správě rastrových dat v geodatabázi,
 •  základní přehled o víceuživatelské geodatabázi, editačních principech a verzování.

Software použitý pro výuku kurzu

Možnosti geodatabáze probírané v tomto kurzu je možné využívat v licencích Standard a Advanced.

Při praktických cvičeních budou účastníci pracovat se systémem ArcGIS Pro.

Probíraná látka

 • Úvod do geodatabáze: výhody geodatabáze, organizace a nahrávání dat.
 • Pravidla pro kontrolu atributů: podtypy a domény, vytváření podtypů a domén, datové modely.
 • Třídy relací a přílohy: provázání prostorových a neprostorových dat, vytváření tříd relací, vytváření příloh.
 • Rastrová data: ukládání rastrových dat, mozaiková datová sada.
 • Topologie v geodatabázi: vytvoření topologické třídy, nastavení vlastností topologické třídy, oprava topologických chyb, editace dat s využitím topologie.
 • Škálovatelnost geodatabáze: typy geodatabáze a jejich možnosti, víceuživatelský přístup k datům, správa uživatelů, editační principy, verzování.

Předpokládané vstupní znalosti:

Předpokládá se základní znalost práce s ArcGIS Pro.