Správa inženýrských sítí v ArcGIS

Nadstavba ArcGIS Utility Network Management umožňuje modelování, vizualizaci, editaci a analýzu inženýrských sítí napříč celou platformou ArcGIS. V tomto kurzu získáte přehled o architektuře inženýrských sítí v enterprise geodatabázi.  Seznámíte se s pokročilými možnostmi, které lze využít pro lepší správu síťových prvků a minimalizaci a řešení poruch a výpadků.

Kurz je určen pro

správce GIS, analytiky, specialisty GIS, správce databází a další zkušené uživatele systému ArcGIS, kteří chtějí modelovat, spravovat a analyzovat přenosové sítě elektřiny, plynu, vody či telekomunikační sítě.

 

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět/znát:

 • vytvořit inženýrskou síť a přidat její součásti,
 • konfigurovat propojovací a další pravidla,
 • vytvořit a editovat síťové prvky při zachování integrity dat,
 • provádět trasovací úlohy,
 • vytvořit a sdílet diagram pro dynamickou vizualizaci sítě.

Software použitý pro výuku kurzu

ArcGIS Enterprise (Advanced), ArcGIS Utility Network Management Extension, ArcGIS Pro (Advanced).

Probíraná látka

 • Základy inženýrské sítě: výhody, architektura, konstrukční a doménové sítě.
 • Správa síťové topologie: konektivita, verzování, pravidla, zachování integrity dat.
 • Správa propojení a vazeb: předdefinované šablony, skupinové šablony, vazby konektivita/obsah/konstrukce.
 • Správa sítě: úrovně, podsítě, vývody.
 • Trasování: konektivita, průchodnost, síťové atributy, funkce.
 • Síťové diagramy: schémata, šablony.
 • Vytvoření inženýrské sítě na základě Esri publikovaného datového balíčku.

Předpokládané vstupní znalosti:

Předpokládá se základní znalost práce s ArcGIS Pro.