Tvorba a editace dat v ArcGIS Pro

V tomto dvoudenním kurzu se seznámíte s doporučenými postupy pro vytváření a editaci dat, tak aby splňovala požadavky na přesnost a prostorovou integritu. Získáte praktické zkušenosti s nástroji ArcGIS Pro, které vám pomohou zjednodušit proces editace a údržby dat a snížit riziko vzniku chyb při tvorbě a aktualizaci dat.

Kurz je určen pro

uživatele, kteří již ovládají základy práce v aplikaci ArcGIS Pro a potřebují získat podrobnější znalosti a praktické zkušenosti v oblasti tvorby a editace prostorových dat.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět/znát:

 • používat běžné postupy pro tvorbu a aktualizaci dat,
 • konfigurovat nastavení aplikace ArcGIS Pro a projektu pro efektivní editaci,
 • vytvářet a modifikovat 2D a 3D prvky a jejich atributy,
 • řešit běžné problémy s geometrickou návazností dat,
 • zachovávat prostorové vztahy mezi prvky při editaci.

Software použitý pro výuku kurzu

 • ArcGIS Pro

Probíraná látka

 • prostředí ArcGIS Pro pro editaci dat: vymezení pojmu editace, editační úlohy, editační nástroje, typy dat, uživatelské rozhraní pro editaci
 • příprava dat pro editaci: důležitost použití správného souřadnicového systému, práce s daty v různých souřadnicových systémech, příprava atributové tabulky pro editaci, sledování editace, nastavení symboliky vhodné pro editaci dat, nastavení aplikace a projektu pro editaci
 • vytváření 2D prvků: vytváření a správa šablon prvků, nástroje pro vytváření prvků, prostředky, které pomohou zajistit správnost dat při editaci (přichytávání, geometrické konstrukce aj.), různé způsoby naplňování atributů, odvolávání editačních úkonů, ukládání editace
 • editace 2D prvků: postupy a nástroje pro modifikaci geometrické složky prvků, editace atributů jednotlivého prvku, hromadná editace atributů
 • zachování prostorové integrity dat: topologické vztahy mezi prvky, zajištění topologické správnosti při vytváření a editaci prvků (editační nástroje, mapová topologie), prostředky pro kontrolu topologické správnosti dat (topologická pravidla v geodatabázi)
 • editace anotací: vytváření a editace tříd prvků anotací, převod popisků na anotace, editace prvků anotací
 • vytváření a editace 3D prvků: zobrazení 2D dat ve 3D scéně, vytváření 3D prvků, vytváření a editace 3D prvků typu multipatch.

Předpokládané vstupní znalosti:

Pro tento kurz se předpokládají předchozí znalosti a zkušenosti s ArcGIS Pro na úrovni kurzu ArcGIS Pro: základy a pracovní postupy.