Tvorba aplikací v ArcGIS Dashboards

Naučte se, jak jednoduše a efektivně prezentovat data, sledovat klíčové metriky nebo probíhající dění a poskytnout uživatelům snadný přístup k informacím, které jsou pro ně nejdůležitější. Tento kurz pokrývá základní koncepty a pracovní postupy, které vám pomohou vytvořit aplikace v ArcGIS Dashboards, konfigurovat je a sdílet s cílovými uživateli.

Kurz je určen pro

uživatele ArcGIS, kteří se chtějí naučit využívat možnosti ArcGIS Dashboards.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou znát/umět:

  • efektivně tvořit dashboardy a navrhovat jejich rozložení,
  • zobrazovat v Dashboardu dynamická data, atributová data, mapy a grafické elementy,
  • konfigurovat interaktivitu mezi prvky Dashboardu,
  • využívat výrazy Arcade pro vytváření datových zdrojů a formátování elementů Dashboardu.

 

Software použitý pro výuku kurzu

Prostředí ArcGIS Online a aplikace ArcGIS Dashboards.

Probíraná látka

  • Použití ArcGIS Dashboards: zobrazení dat, možnosti použití a výhody aplikace ArcGIS Dashboards.
  • Návrh ArcGIS Dashboards: typy dashboardů, možnosti rozložení, doporučení k postupu a jazyk Arcade.
  • Konfigurace elementů Dashboards: aplikace filtrů a práce s vrstvami.
  • Konfigurace interaktivních elementů: indikátory, postranní panely a selektory.

Předpokládané vstupní znalosti:

Předpokládají se znalosti na úrovni kurzu ArcGIS Online nebo obdobné. Je možné také projít online webovým kurzem ArcGIS Online Basic na stránkách Esri.