Tvorba aplikací v prostředí ArcGIS Experience Builder

Vytvořte nad svými daty praktické aplikace.

 

Naučte se, jak vytvořit praktické webové aplikace založené na moderním webovém vývoji bez nutnosti psát kód.

V rámci tohoto kurzu vám představíme, jak lze aplikace interaktivně vytvářet, konfigurovat a jak je možné nastavit mapcentrickou nebo datacentrickou aplikaci, která využije publikovaný datový obsah vaší organizace.

Tento kurz je určen pro profesionály GIS, webové designery a ostatní uživatele, kteří chtějí vytvářet poutavé responzivní webové aplikace.

Kurz je určen pro

pokročilejší uživatele ArcGIS Online nebo ArcGIS Enterprise a pro uživatele ArcGIS Pro, kteří chtějí vytvářet webové aplikace.

Cíle kurzu

  • Seznámit se s možnostmi konfigurace rozvržení aplikace vzhledem k plánovanému použití aplikace a cílovým uživatelům.
  • Konfigurace widgetů pro práci s 2D  i 3D daty.
  • Konfigurace widgetů určených pro datové operace v rámci vícestránkové aplikace.
  • Testování, náhled a publikace aplikace tak, aby ji bylo možné použít na různých zařízeních.

Software použitý pro výuku kurzu

ArcGIS Online, ArcGIS Experience Builder

Probíraná látka

  • Seznámení s ArcGIS Experience Builder, se šablonami a principy sestavení aplikace.
  • Konfigurace vícestránkové aplikace, práce s okny v aplikaci.
  • Práce s mapou a vytváření mapcentrické aplikace.
  • Vytvoření datacentrické aplikace a konfigurace akcí v takové aplikaci.
  • Konfigurace rozvržení pro mobilní zařízení a principy nasazení aplikace.

Předpokládané vstupní znalosti:

Znalost práce s ArcGIS Online na úrovni kurzu Úvod do GIS.