Tvorba map s příběhem pomocí ArcGIS

Mapy s příběhem – ArcGIS StoryMaps – dosáhly masové obliby jako prostředek pro informování veřejnosti, publikaci výsledků projektů nebo pro inspiraci čtenářů. Tento kurz, určený pro každého, kdo chce sdílet informace interaktivním a podněcujícím způsobem, vám ukáže doporučené postupy a nástroje, které použijete při vytváření map s příběhem pomocí ArcGIS.

Kurz je určen pro

všechny, kdo chtějí zajímavě a poutavě publikovat mapy a doprovodné informace.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou znát/umět:

  • navrhnout příběh dle potřeb a cílového uživatele,
  • přidat mapy, obrázky, multimédia a texty pro vytvoření působivého příběhu,
  • použít připravené motivy aplikace a zlepšit vizuální podobu výsledku,
  • publikovat a sdílet příběh s členy organizace nebo veřejností.

Software použitý pro výuku kurzu

Prostředí ArcGIS Online a aplikace ArcGIS StoryMaps.

Probíraná látka

  • Seznámení s aplikací: jak používat mapy s příběhem.
  • Práce s aplikací: postup tvorby elementů, cílová skupina uživatelů, porovnání možností různých způsobů prezentace.
  • Možnosti obrázků.
  • Interakce v aplikaci: překrývání, boční blok, prohlídka mapy.
  • Sdílení aplikace: kdo a jak bude mapu s příběhem používat, jak aplikaci sdílet s uživateli.

Předpokládané vstupní znalosti:

Je doporučena znalost ArcGIS Online a webových map, ale není to nutností. Je možné projít online webovým kurzem ArcGIS Online Basic na stránkách Esri.