Tvorba výrazů v jazyce Arcade (online školení)

Arcade je jednoduchý a bezpečný jazyk určený pro tvorbu výrazů v aplikacích ArcGIS. Jeho výhodou je přenositelnost – poskytuje konzistentní syntaxi použitelnou v desktopových, webových a mobilních aplikacích. Například výraz zadaný do vyskakovacího okna v ArcGIS Pro se propíše do webové mapy a vyhodnotí stejně i v ArcGIS Online nebo v aplikaci vytvořené v ArcGIS Maps SDK for Native Apps.

V jazyku Arcade nelze psát samostatné skripty pro analýzu nebo zpracování dat – k tomu slouží jazyk Python. Výrazy Arcade jsou zapouzdřeny v nástrojích, což umožňuje na mnoha místech v aplikacích ArcGIS místo čísla nebo hodnoty atributu zadat výraz, který požadovanou hodnotu dynamicky vypočítá. Je tak možné dynamicky počítat vlastnosti symbolů ve vrstvě, obsah vyskakovacího okna, nastavovat atributová pravidla pro vrstvu pro editaci a mnoho dalšího.

Nástroj, ve kterém výraz píšeme, určuje kontext výrazu, tj. jeho vstupy, dostupné funkce a výstup. Tento kontextový rámec se v jazyku Arcade nazývá profil a profily jsou jedním nejdůležitějších prvků tohoto jazyka.

Kurz je určen pro

zkušené uživatele ArcGIS Pro a ArcGIS Online.

Cíle kurzu

V tomto kurzu se seznámíte se syntaxí, datovými typy, funkcemi a profily jazyka Arcade a na praktických příkladech si vyzkoušíte jejich využití v ArcGIS Pro a ArcGIS Online.

Software použitý pro výuku kurzu

ArcGIS Pro, ArcGIS Online

Probíraná látka

  • účel a využití jazyka Arcade,
  • prostředí pro tvorbu výrazů,
  • syntaxe jazyka: základy, jazykové konstrukce pro cykly a podmínky,
  • datové typy: přehled, podrobnější seznámení s vybranými datovými typy,
  • funkce: přehled vestavěných funkcí, způsob práce s funkcemi, uživatelské funkce,
  • profily: kontextový rámec pro výrazy, přehled profilů, podrobnější seznámení s vybranými profily.

Předpokládané vstupní znalosti:

Znalosti práce v ArcGIS Pro na úrovni kurzu „ArcGIS Pro: základy a pracovní postupy“ a základní znalosti práce s ArcGIS Online na úrovni kurzu „ArcGIS Online: základní pracovní postupy“. Základní znalosti programování jsou výhodou, ale nejsou podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu.