Seminář CACIO fórum je pravidelným setkáním ředitelů IT ze všech oblastí veřejné správy a privátního sektoru. Program letošního ročníku se zaměřil zejména na otázky spojené s budováním architektury, plánováním a zajištěním smysluplné udržitelnosti IT projektů.

V paláci TeTa se ve středu 8. června sešlo na sedmdesát odborníků z oblasti IT. Všichni zúčastnění měli možnost poslechnout si přednášky, které byly především o:

 • efektivitě výdajů do IT a o způsobech jak tyto investice co nejlépe ochránit,
 • jak pracovat s informacemi z ROI a TCO analýz,
 • o různých licenčních modelech a jejich výhodách,
 • o tom, kdy použít vlastní infrastrukturu a kdy je naopak vhodnější cloud,
 • jak plánovat úspěšný upgrade klíčového IT systému,
 • a zda je v tomto GIS něčím výjimečný, či se jedná o standardní IT systém.

Program semináře

 • Josef Švenda; Oracle
  Úvodní slovo
   

 • Lukáš Erben; Gartner, Inside
  Budoucí trendy v IT a jak na ně reagovat
   

 • Michal Kubáň; Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV ČR
  Investice do otevřených dat – investice do budoucnosti?
   

 • Petr Chvátal; Informační služby – energetika, a.s.
  Nasazení GIS v Pražské plynárenské a.s. aneb kupředu s rozvahou
   

 • Petr Seidl; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Efektivní způsoby licencování
   

 • Karel Štencel; Český úřad zeměměřický a katastrální
  Historizace obsahu katastrální mapy
   

 • Tomáš Hrabík; ICZ a.s.
  Referenční model GIS a přístupy k řízení jako EA
   

 • Jiří Čtyroký; Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy
  Strategie IPR při tvorbě aplikací využívajících geografická data – technologická, procesní a finanční hlediska
   

 • Luděk Drápal; Státní pozemkový úřad
  Jan Vorlíček; HSI, spol. s r.o.
  Nástroje pro automatizaci procesu komplexních pozemkových úpravFotogalerie

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum