Úvod do jazyka Python pro uživatele ArcGIS (online školení)

Univerzální skriptovací jazyk Python není v systému ArcGIS jen součástí rámce pro zpracování dat, kde slouží pro automatizaci zpracování a analýzy dat, ale je možné jej využívat také třeba v Kalkulátoru polí atributové tabulky nebo ve výrazech pro popisky. Pomocí skriptů v jazyku Python můžete také automatizovat práci s mapami v projektech ArcGIS Pro. A nejen to. Jazyk Python také můžete využít při automatizaci práce s portálem ArcGIS Enterprise, resp. ArcGIS Online. Znalost jazyka Python vám tak může velmi usnadnit práci v systému ArcGIS a díky němu můžete sami vyřešit úlohy, které by jinak vyžadovaly spolupráci programátora.

V tomto kurzu se seznámíte se základy programování a se základy jazyka Python. Od prvních krůčků budou prvky jazyka Python demonstrovány a procvičovány v Kalkulátoru polí, při sestavování výrazů pro popisky nebo v nástroji CalculateValue v prostředí ModelBuilder. Již tyto znalosti mohou významně pozvednout úroveň vaší práce s aplikací ArcGIS Pro. Kromě toho absolvováním tohoto kurzu získáte teoretické i praktické znalosti jazyka Python potřebné pro absolvování kurzu Tvorba geoprocessingových skriptů v jazyku Python, který je zaměřen na práci s balíčkem modulů arcpy dodávaného jako součást ArcGIS Pro.

Kurz je určen pro

uživatele ArcGIS, kteří by se chtěli naučit využívat možnosti jazyka Python při práci s ArcGIS Pro, ale nemají dosud zkušenosti s programováním obecně, ani s jazykem Python.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou znát/umět:

 • základní principy programování,
 • účel a základní vlastnosti skriptovacího jazyka Python,
 • používat proměnné a základní datové typy,
 • sestavovat cykly a podmíněné zpracování,
 • používat vybrané vestavěné funkce a moduly,
 • základy práce s objekty a třídami,
 • využít probíranou látku v aplikaci ArcGIS Pro při sestavování výrazů a funkcí v Kalkulátoru polí, při sestavování popisků a v nástroji CalculateValue,
 • základy jazyka Python potřebné pro absolvování kurzu „Tvorba skriptů pro ArcGIS v jazyku Python“.

Software použitý pro výuku kurzu

ArcGIS Pro.

Vzhledem k tomu, že kurz probíhá online formou, je nutné, aby účastníci kurzu měli pro provádění praktických cvičení k dispozici vlastní instalaci a licenci ArcGIS Pro.

Probíraná látka

 • základní pojmy: co je program, z čeho se skládá, druhy programovacích jazyků, stavební kameny programu,
 • účel a základní vlastnosti skriptovacích jazyků,
 • prostředí pro práci s jazykem Python: obecná vývojová prostředí pro tvorbu skriptů, interaktivní okno Python v aplikaci ArcGIS Pro, Kalkulátor polí v tabulce a výrazu pro popisky, nástroj CalculateValue v modelu, Python Notebook v ArcGIS Pro,
 • základní datové typy: čísla, řetězce, seznamy, ntice, slovníky, objekty (třídy),
 • základní programové konstrukce: cykly, podmínky,
 • funkce: vestavěné funkce, vytváření vlastních funkcí,
 • moduly a balíčky: práce se standardními moduly, moduly třetích stran, vytváření vlastních modulů.

Předpokládané vstupní znalosti:

Předpokládá se, že účastníci kurzu mají základní znalosti práce s ArcGIS Pro na úrovni kurzu „ArcGIS Pro: základy a pracovní postupy.“ Přechozí znalosti programování nejsou vyžadovány.