Konference GIS Esri v ČR

Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru.

Její 25. ročník se konal ve dnech 2. a 3. listopadu 2016. Již tradičně jej zahájil Ing. Petr Seidl, CSc., který předal ocenění za nasazení technologií GIS městu Jihlava. Hosty v hlavním bloku byli RNDr. Taťána Míková, RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., a prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., kteří se věnovali tématu klimatické změny v ČR.

Odpolední blok zahájil Jack Dangermond, zakladatel a prezident společnosti Esri, s přednáškou věnovanou významu GIS v reálném světě, zachování udržitelného rozvoje a zapojení GIS při řešení problémů, kterým svět čelí.

Druhá část odpoledne byla již ve znamení technologií, kdy byly představeny novinky ze světa ArcGIS a podvečerní workshop se věnoval vektorovým dlaždicím. Uživatelské přednášky zahájila sekce eGovernmentu a diváci mohli shlédnout prezentace řečníků z Ministerstva vnitra, města Brna, Zeměměřického úřadu a přednášku zahraničního hosta z Esri Schweiz. Souběžný blok přednášek se zabýval GIS ve správě inženýrských sítí.

Čtvrtek patřil uživatelským přednáškám a praktickým workshopům. Tematické bloky se týkaly veřejné správy, rastrového GISvyužití GIS v dopravě. Hojně navštívený byl blok GIS ve vzdělávání, a významnou pozornost si zasloužil blok věnovaný INSPIRE.

Opomenout nemůžeme ani předkonferenční seminář, kterého se zúčastnilo 68 posluchačů. Dozvěděli se v něm praktické informace k desktopové aplikaci ArcGIS Pro.

Více o přednáškách

Podrobný seznam přednášek, které na konferenci zazněly, a soubory s jejich prezentacemi naleznete na samostatné stránce. Většina příspěvků je také obsahem Sborníku konference, který je volně ke stažení ve formátu PDF.

Doprovodný program

Na konferenci bylo dále možné navštívit například výstavu dětských prací ze soutěže Barbary Petchenik, výstavu posterů OSN a výstavu starých map. Před budovou Kongresového centra bylo zpřístupněno armádní hydrometeorologické vozidlo Blesk, u kterého se návštěvníci mohli dozvědět detaily o práci vojenských meteorologů. 

Technická podpora a tematické minisemináře

Odpovědi na technické otázky bylo možné nalézt na stánku technické podpory ARCDATA PRAHA – buď prostřednictvím osobní konzultace s našimi specialisty, nebo při tematických miniseminářích, které se zabývaly například sdílením dat, mobilními aplikacemi nebo aplikacemi ArcMap a ArcGIS Pro.

Výsledky soutěžní přehlídky posterů

Již tradičně proběhla i soutěžní výstava posterů, kde o hlasy odborné poroty i návštěvníků soutěžilo 43 projektů. Odborná porota vybrala tři nejlepší postery a Cenu publika určili svým hlasem návštěvníci.

1. místo

 • Digitální plán: Metropolitní plán jako informační systém
  Jiří Čtyroký, Kateřina Hynková, Eliška Kyzlíková, Matěj Soukup
  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

2. místo

 • Co nám říkají data mobilních operátorů o lidech v Praze a okolí
  Jiří Čtyroký, Eliška Kyzlíková, Matěj Soukup
  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

3. místo

 • Využití GIS při mapování starých a solitérních stromů luhů Moravy a Dyje
  Jan Miklín
  Ostravská univerzita

Cena publika

 • Map Design – Tips & Tricks
  Alena Vondráková
  Univerzita Palackého v Olomouci

Podrobné výsledky hlasování diváků můžete nalézt v tabulce výsledků posterové soutěže. Velkou část posterů, které se přehlídky účastnily, si můžete prohlédnout na samostatné stránce. Pokud Vás některý z posterů zaujal, můžete kontaktovat jeho autora – e-mailovou adresu naleznete v tabulce s výsledky soutěže.

 

Výsledky družicové soutěže

Odevzdáno bylo 85 odpovědních lístků a z nich bylo 74 úplných správných odpovědí. V losování měl nejvíce štěstí pan Miroslav Kopecký z Města Litoměřice. Blahopřejeme!

Jaké byly správné odpovědi?


Partner konference


 

Mediální partneři