Konference GIS Esri v ČR

Hlavní řečníci konference

Přednášky hlavních řečníků konference proběhly během hlavního bloku v úterý 1. listopadu, 10.00–12.00.

RNDr. Václav Cílek, CSc.

Geolog a esejista. Pracuje v Geologickém ústavu AV ČR a v Centru pro teoretická studia UK, je členem třetí „Pačesovy“ energetické komise. Zabývá se zejména vývojem středoevropské krajiny a interakcemi mezi klimatem, prostředím a společností. Je autorem několika knih a odborných i popularizačních článků.


Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Ing. Dana Drábová, Ph.D., je vědkyně, jaderná inženýrka, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Je absolventkou oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT s titulem Ing. Po studiu pokračovala jako doktorandka v oboru jaderné fyziky, kde získala titul Ph.D. Působila ve Státním zdravotním ústavu, kde se zaměřila především na ochranu před škodlivými účinky ionizujícího záření. Dana Drábová prošla dalšími vedoucími funkcemi souvisejícími s radiační ochranou a jadernou bezpečností a od r. 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.


RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

Přední český klimatolog působící na Českém hydrometeorologickém ústavu, který je činný i v řadě mezinárodních projektů a organizací. Řadu let je expertem na klimatologická data ve Světové meteorologické organizaci (WMO) a od roku 2014 zastupuje Česko v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC). Je také jedním z tvůrců databázové aplikace CLIDATA, která se využívá ve více než 30 zemích světa, a mimo to je autorem či spoluautorem řady odborných, vzdělávacích a populárních publikací a přednáší na různých univerzitách. Od roku 2020 je hlavním řešitelem komplexního klimatického projektu PERUN financovaného TA ČR.

Speciální hosté hlavního bloku konference

Mgr. Ondřej Boháč

Ondřej Boháč je ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy od prosince 2016. Před jmenováním zde dva roky působil jako zástupce ředitele. V předchozích letech byl poradcem prvního náměstka primátora hl. města Prahy a později se stal ředitelem odboru kanceláře primátora hl. města Prahy. V letech 2006 až 2010 pracoval v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy na pozici koordinátora GIS dat. Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde vystudoval sociální geografii a regionální rozvoj. Ve volném čase působí jako zvoník v Týnském chrámu.


Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.

Jiří Čtyroký je ředitelem sekce prostorových informací Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Pracoval na projektech jako Pražský centrální datový sklad GIS, Geoportál hl. m. Prahy, Územně analytické podklady hl. m. Prahy, Metropolitní plán hl. m. Prahy, 3D model Prahy a celé řadě dalších. Aktivně se podílí také na tvorbě národní strategie prostorových dat a dalších rozvojových projektech (DTM ČR, digitalizace stavebního řízení, standardizace BIM pro český e-government, …). Vedle toho se také podílí na postgraduální výuce GIS na Fakultě architektury ČVUT v Praze.


Partner konference

Mediální partneři