Výuce geografických informačních systémů se věnuje celá řada vysokých škol a univerzit. Zkoumání prostorových vztahů je totiž nedílnou součástí studia přírodních i ekonomických věd a principy GIS se proto uplatňují v nejrůznějších oborech. ArcGIS je tak využíván ve veřejné správě (centrální orgány, krajské úřady, statutární města a ORP), při správě inženýrských sítí (ČEZ, PRE, Pražská Plynárenská, Veolia Energie, … ), při zajišťování ochrany obyvatelstva (hasičské záchranné sbory, zdravotnická záchranná služba, policie, informační systémy krizového řízení), při ochraně přírody a přírodních zdrojů, v zemědělství, lesnictví, v dopravě a v mnoha dalších odvětvích.


Malá i rozsáhlá nasazení GIS

ArcGIS je možné používat jako univerzální desktopovou aplikaci v malé organizaci, ale dokáže zajistit i celopodnikové řešení s vazbami na nejrůznější relační databáze a další podnikové systémy, jako je například SAP nebo Salesforce. Vaši absolventi se s tímto systémem tedy mohou potkat téměř kdekoliv.

Velká nabídka analytických nástrojů

Geoprocessingové nástroje ArcGIS umožňují zpracovávat rastrová i vektorová data, zajišťují obsluhu geodatabází s komplexními topologickými pravidly a v neposlední řadě obsahují i propracované metody prostorové statistiky a analýzy.

Těsná integrace jazyka Python

Programovací jazyk Python tvoří jednu ze základních součástí desktopového softwaru ArcGIS. Se skripty naprogramovanými pomocí Pythonu lze pracovat jako s jakýmikoliv jinými geoprocessingovými nástroji. Je tak možné vytvářet nové knihovny nástrojů a dokonce celé funkční nadstavby. ArcGIS podporuje i analytické nástroje softwaru R.

 

Snadné sdílení dat a projektů

Silnou stránkou technologie ArcGIS je i webový GIS, jehož prostřednictvím mohou uživatelé sdílet svá data, mapy a vytvořené aplikace. Studenti tak mohou na projektech pracovat společně, používat pro úlohy data či výstupy svých kolegů nebo snadno navazovat na práce předchozích ročníků. Webový GIS nabízí i pokročilou správu uživatelských účtů, takže učitel má nejen přehled o práci svých studentů, ale může také kontrolovat jejich přístup k určitým datům nebo funkcím.

GIS pro tablety a telefony

K webovému GIS je možné přistupovat také pomocí bezplatných aplikací pro tablety a mobilní telefony. Studenti tak mohou bez problémů pracovat i v terénu a díky off-line módu aplikací i tam, kde právě není signál.

Každý GIS potřebuje data. Podívejte se, jaká budete mít k dispozici.