Jak získat licenci ArcGIS pro studium?

Studenti, kteří zpracovávají svoje bakalářské, diplomové či disertační práce nebo kteří si chtějí prohloubit své znalosti o GIS, mají možnost využít některou z následujících možností:

  • Požádat školu o poskytnutí licence (možné u univerzit provozujících tzv. Educational Institutition Agreement).
  • Zakoupit roční licenci ArcGIS for Personal Use. Tato licence se vztahuje na produkt ArcGIS for Desktop Standard a jeho nadstavby, součástí je také jeden pojmenovaný uživatel na ArcGIS Online a aplikace ArcGIS Pro.
  • Ve výjimečných případech mohou studenti zažádat o také bezplatnou roční licenci softwaru ArcGIS for Desktop a jeho nadstaveb. Tuto možnost nabízíme studentům, kteří pracují na zajímavém projektu, nemají k softwaru přístup ve škole a pro jejich práci je využití softwaru ArcGIS stěžejní.
  • V neposlední řadě je možné využít i zkušební verzi softwaru ArcGIS Pro a ArcGIS Online.
Máte dotaz k licencím ArcGIS?