Společnost Esri nabízí všem základním a středním školám software pro výuku zdarma. V současnosti jsou licence poskytované školám platné do 31. 7. 2025. O zpoplatnění tohoto programu se však neuvažuje ani do budoucna. Software je poskytován ve formě licence ArcGIS for Schools Bundle a to ve dvou úrovních, jejichž popis je uveden níže.

ArcGIS for Schools Bundle Standard

ArcGIS for Schools Bundle Advanced

Obě výše uvedené úrovně dále zahrnují

  • 100 000 servisních kreditů,
  • aktualizace sw včetně možnosti české lokalizace,
  • technickou podporu od společnosti ARCDATA PRAHA pro 2 kontaktní osoby (podmínky poskytování technické podpory),
  • neomezený přístup k e-learningovým kurzům na https://www.esri.com/training/,
  • přístup k digitálním interaktivním mapám celého světa (kompletní rozsah „Esri Living Atlas of the World“),
  • slevu z vložného na Education Summit a světovou konferenci uživatelů ArcGIS (Esri UC) v San Diegu.
Máte zájem o software ArcGIS a chcete se dozvědět více?