Usnadněte si výuku GIS pomocí již připravených materiálů. Vyzkoušet můžete několik různě obtížných výukových lekcí pro ArcGIS for Desktop a návody na tvorbu interaktivních map na ArcGIS Online.

ArcGIS Online

V prostředí ArcGIS Online lze snadno vizualizovat nejrůznější data, provádět analýzy a vytvářet webové aplikace. Inspirujte se našimi ukázkami, jejichž součástí jsou i podrobné postupy jejich tvorby.

Nezamestnanost

Nezaměstnanost v České republice

 • Použitá data: vrstva okresů České republiky z databáze ArcČR 500 v3.0.
 • Probíraná problematika: přidání dat ze souboru, nastavení symbolů, úprava pop-up oken, tvorba webové aplikace.
 • Stáhnout materiály (ZIP, 9,68 MB)

Zemětřesení

Zemětřesení a sopečná činnost

 • Použitá data: databáze zemětřesení ze stránek Geologické služby Spojených států (USGS).
 • Probíraná problematika: vyhledání mapy v katalogu, přidání dat z webu, nastavení symbolů, úprava pop-up oken, práce s atributovou tabulkou, tvorba webové aplikace.
 • Stáhnout materiály (ZIP, 6,79 MB)

 

Ubytování v Peci pod Sněžkou

Ubytování v Peci pod Sněžkou

 • Použitá data: databáze hromadných ubytovacích zařízení ze stránek Českého statistického úřadu.
 • Probíraná problematika: přidání dat ze souboru a z webu, nastavení symbolů, úprava pop-up oken, práce s atributovou tabulkou, editace prvků v mapě.
 • Stáhnout materiály (ZIP, 1,09 MB)

Story Map ze školního výletu

Webová mapa a aplikace z výletu

 • Probíraná problematika: přidání dat ze souboru a z webu, nastavení symbolů, úprava pop-up oken, sdílení mapy, tvorba aplikace a Story Map.
 • Stáhnout materiály (ZIP, 503 kB)

Demografická mapa

Demografická mapa

 • Použitá data: vrstva okresů a sídel České republiky z databáze ArcČR 500 dostupných na ArcGIS Online.
 • Probíraná problematika: přidání dat z webu, nastavení symbolů, úprava pop-up oken.
 • Stáhnout materiály (ZIP, 114 kB)

Počítač ve škole 2019

Následující pracovní listy byly vytvořeny pro účely konference Počítač ve škole 2019. Na workshopech se podíleli zástupci Kraje Vysočina a Statutárního města Jihlavy.

Analýza v ArcGIS Online

 • Probíraná problematika: příprava a přidání vstupních dat, nastavení symbolů, úprava vyskakovacích oken, analýza dostupnosti, filtrování dat, tvorba webové aplikace.
 • Pro tento pracovní list budete potřebovat organizační účet ArcGIS Online.
 • Pracovní list vznikl pro konferenci Počítač ve škole 2019.
 • Stáhnout materiály (PDF, 1,7 MB).

Survey123 – jak na sběr (nejen) prostorových dat v terénu

 • Probíraná problematika: tvorba formuláře po sběr dat, úprava jeho vzhledu, sběr odpovědí a jejich vyhodnocení.
 • Pro tento pracovní list budete potřebovat organizační účet ArcGIS Online.
 • Pracovní list vytvořilo Statutární město Jihlava pro konferenci Počítač ve
  škole 2019.
 • Stáhnout materiály (PDF, 760 kB).

Story maps – vytvořte si mapu s příběhem

 • Probíraná problematika: tvorba webové mapy a aplikace, přidání vlastních dat, nastavení vyskakovacích oken, změna stylu.
 • Pracovní list vytvořil Kraj Vysočina ve spolupráci se společností ARCDATA PRAHA pro konferenci Počítač ve škole 2019.
 • Stáhnout materiály (ZIP, 760 kB).

Výukový seriál pro ArcGIS Online

Naučte se s ArcGIS Online

Tvorba mapy v ArcGIS Online

V první lekci práce s ArcGIS Online vytvoříme hypsometrickou mapu světa, na které budou vyznačeny hranice států a města s populací větší než 2 miliony obyvatel.

Naučte se s ArcGIS Online

Tvorba aplikace pro porovnání map

V druhé lekci vytvoříme aplikaci skládající se ze dvou map, pomocí které budeme moci porovnat hodnoty fertility a HDP na hlavu jednotlivých států. Nalezneme nějaké souvislosti?

Naučte se s ArcGIS Online

Smart Mapping v ArcGIS Online

V třetí lekci vytvoříme mapu Velké Británie, která bude srovnávat podíl dětí a důchodců v populaci v jednotlivých regionech tohoto státu. Naučíme se při tom využívat nástroje tzv. Smart Mapping.

ArcGIS Desktop

Kudy vedla Hedvábná stezka? Jaké následky měla morová epidemie v Londýně roku 1665? Kde je nejvhodnější oblast pro zřízení nové rezervace na ochranu rysa? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou nalézt následující ukázková cvičení, ke kterým jsou k dispozici data, mapové projekty a pracovní listy s podrobným popisem v českém jazyce.

Hedvábná stezka

Hedvábná stezka

 • Probíraná problematika: práce s vrstvami, nastavení symbolů, tvorba popisků, definice podmnožiny dat, úprava výkresu mapy.
 • Věková kategorie: 1.–2. stupeň základní školy.
 • Stáhnout materiály (ZIP, 5,33 MB)

Velký londýnský mor

Velký londýnský mor

 • Probíraná problematika: přidání dat do mapy, práce s vrstvami, nastavení symbolů, tvorba popisků, analýza statistických dat, tvorba výkresu mapy.
 • Věková kategorie: 2. stupeň základní školy, gymnázium, střední škola.
 • Stáhnout materiály (ZIP, 346 kB)

Rysí rezervace

Rysí rezervace

 • Probíraná problematika: práce s vrstvami, výběr podle atributů a umístění, práce s nástroji geoprocessingu (oříznutí, obalová zóna, sloučení), export dat, úprava výkresu mapy.
 • Věková kategorie: 2. stupeň základní školy, gymnázium, střední škola.
 • Stáhnout materiály (ZIP, 17,9 MB)

Webové aplikace

Využijte při výuce aplikace, které studentům umožní snadněji pochopit diskutovanou problematiku. Vybírat můžete z velkého množství aplikací, které jejich autoři sdílí veřejně. Snadno je najdete v Galerii.

Populace

Kolik lidí žije na Zemi, ve kterých zemích se populace zvyšuje nejrychleji a jak se mění naděje dožití?

Energie

Spotřeba elektřiny ve světě a podíl její výroby z obnovitelných zdrojů.

Titanic

Osud pasažérů Titaniku v mapě. Odkud pocházeli, jakou třídou cestovali a jak to s nimi dopadlo?

Porovnejte snímky Landsat na libovolném místě ve zvoleném časovém období a prozkoumejte změnu vegetačního pokryvu.

Aplikace - Landsat

Jak se za dvacet let změnila rozloha Aralského jezera, deštného pralesa v Bolívii nebo měst v Číně?

Puzzle

Zahrajte si puzzle se státy Evropy.