Zajímáte se o akce, které se již uskutečnily a na kterých bylo možné se s námi setkat? Stačí nahlédnout do přehledu níže, kde naleznete všechny události seřazené chronologicky.

Roll-out 2019

Novinky v aplikacích ArcGIS Pro a Insights for ArcGIS, webový GIS, práce s prostorovými daty a jejich vizualizace, rastrový GIS – to vše bylo k vidění na seminářích Roll-out 2019.

Roll-out 2019


ISSS 2019

Možnost využít data katastru nemovitostí, novinky ve webovém GIS, ale i funkce nového analytického nástroje Insights for ArcGIS. To byly hlavní témata letošního ročníku konference ISSS.


GIVS 2019

Letošní konference Geoinformace ve veřejné správě byla o tématech, jako jsou integrace GIS a BIM, rozvoj Smart City nebo třeba projekt Digitální technické mapy ČR.

GIVS


Zdraví a GIS

Konference vytváří prostor pro výměnu zkušeností a propojení odborníků z oblasti GIS a zdravotnictví. Jejím posláním je podpořit využití GIS pro práci s daty a analytické činnosti v oblasti ochrany veřejného zdraví a zdravotnictví.


23. kartografická konference

Česká kartografická společnost ve spolupráci s katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK a katedrou geomatiky ČVUT připravila již 23. kartografickou konferenci.


Konference GIS Esri v ČR

V Kongresovém centru Praha se v roce 2019 sešlo více než 1000 odborníků na geoinformační technologie. Přečtěte si, co vše bylo na Konferenci GIS Esri v ČR k vidění a jaké jsou výsledky soutěží, kterých se mohli návštěvníci zúčastnit.


GISchat

GISchat byl den, kdy mohli studenti probrat své projekty se zkušeným konzultantem a díky tomu najít třeba i lepší cesty k jejich řešení nebo například poznat nové nástroje pro prezentaci výsledků práce.