Zajímáte se o akce, které se již uskutečnily a na kterých bylo možné se s námi setkat? Stačí nahlédnout do přehledu níže, kde naleznete všechny události seřazené chronologicky.


Webové semináře ArcGIS Pro

Na jaro 2021 jsme připravili seriál webových seminářů, které vás vtáhly do světa ArcGIS Pro. V šesti dílech jsme si postupně prošli vše – od úplných začátků přes nejběžnější úlohy, jako jsou správa, tvorba, editace a analýza dat – a řekli jsme si něco i o tvorbě map a možnostech práce s rastrovými daty. Celý seriál pak uzavřely tipy pro rozšíření a automatizaci vybraných činností.


Světová konference Esri

Největší setkání GIS komunity na světě – Uživatelská konference Esri – se i v roce 2021 konala virtuálně. Účast na jednotlivých přednáškách byal možná prostřednictvím video přenosů a těšit jste se mohli i na interaktivní prvky, jako je výstava uživatelských map a aplikací, networking či řada dalších aktivit.


Konference GIS Esri v ČR

Také v roce 2021 se Konference GIS Esri v ČR mohla vzhledem okolnostem konat pouze virtuálně. i přesto se věříme podařilo připravit bohatý program plný inspirativních přednášek a zajímavých projektů.