Rok 2016 nabídl celou řadu příležitostí, kde bylo možné se s námi  setkat. Akce, které proběhly, najdete v následujícím přehledu a jsou řazeny chronologicky.

GIS Ostrava 2016

V březnu letošního roku se uskutečnil již 13. ročník Sympozia GIS Ostrava, který pořádá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Za ARCDATA vystoupila Sylva Vorlová s přednáškou o nativních aplikacích.


ISSS 2016

ISSS 2016

V Hradci Králové se v dubnu uskutečnila tradiční konference zaměřená na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti. Ani zástupci ARCDATA PRAHA nechyběli. Bylo možné je zastihnout na firemním stánku nebo si poslechnout přednášku Radka Kuttelwaschera.


GIVS 2016

Česká asociace pro geoinformace pořádala 9. ročník konference Geoinformace ve veřejné správě. Za ARCDATA vystoupil s přednáškou Martin Vávra a věnoval se zejména mobilním aplikacím, platformě ArcGIS a nasazení GIS ve veřejné správě.


GIVS 2016

CACIO 2016

Seminář CACIO fórum je pravidelným setkáním ředitelů IT ze všech oblastí veřejné správy a privátního sektoru. Program letošního ročníku se zaměřil zejména na otázky spojené s budováním architektury, plánováním a zajištěním smysluplné udržitelnosti IT projektů.


Konference GIS Esri v ČR

V Kongresovém centru Praha se letos sešlo více na 900 odborníků na geoinformační technologie. Přečtěte si, co vše bylo na Konferenci GIS Esri v ČR k vidění a jaké jsou výsledky soutěží, kterých se mohli návštěvníci zúčastnit.